با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شرکت حساب رایان پارس در راستای خدمات رسانی به مشتریان اقدام به  برگزاری کارگاه آنلاین آموزش(مجازی) با عنوان کارگاه پرداخت عیدی و سنوات روز چهارشنبه مورخ 06/12/99 کرده است ، سرفصلهای که در این کارگاه آموزش داده خواهد شد:

·        مشخص کردن عوامل موثر عیدی

·        محاسبه عیدی کارگران و کارمندان

·        ثبت اسناد مربوطه و چیدمان پارامترهای سند

·        محاسبه سنوات، تهیه گزارش و چگونگی پرداخت

·        تهیه دیسکت عیدی و ارائه گزارشات

-      محاسبه علی الحساب عیدی

خواهشمند است  جهت اطلاعات بیشتر، جهت  ثبت نام و حضور با تلفنهای شرکت 02187760 واحد آموزش  داخلی 242 تماس حاصل فرمایید.

شایان ذکر است در پایان کارگاه به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه اعطا خواهد شد..